top of page

TÖÖTERVISHOIU- JA KESKKONNAOHUTUSE POLIITIKA

Meie personali ja kolmandate isikute ohutute töötingimuste tagamiseks meie teostatavates projektides ning keskkonna kaitsmiseks, administratsiooni poolt välja töötatud üldiste tervise- ja ohutusnõuete täitmiseks võtta tööle selliseid töötajaid, kes on täielikult teadlik vastutusest selles küsimuses.

bottom of page